Optical Transmitters & Receivers

BKTEL 1550 External Modulated Transmitter

Bktel 1550nm Externally modulated Transmitter

lnotech Direct Modulated Transmitter

AOTSxE Satellite multi stacker + Transmitter + EDFA

Inotech 1550nm Transmitter (Internal/External Modulated) (6 to 10dbm)

lnotech 1550 External Modulated Transmitter

Inotech PON EDFA

KO audio video Tx

KO Optical Receiver